YES! ISO-certificaat 9001:2015 is verlengd

ISO 9001 Certificaat het Direct Mail Bureau

YES! Wij hebben al sinds 2008 een ISO-certificaat 9001:2015 en mogen dat wederom met trots verlengen!
Het certificaat geeft onze klanten zekerheid van kwaliteit van onze dienstverlening.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van ons werk proces in onze organisatie. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze organisatie goed beheersbaar is en dat onze producten en diensten voldoen aan de behoefte, eisen, wensen en specificaties van onze klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 borgen wij continue de verbetering van onze kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

Wat zijn de voordelen voor onze klanten?

Klanttevredenheid verhogen

Met de ISO processen die wij inrichten om ons kwaliteitsmanagement te verbeteren bedienen wij onze klanten op de best mogelijke wijze – van concept, creatie tot productie. Wij leggen middels de ISO normen de basis voor tevreden en loyale klanten omdat wij continue aan de verwachting voldoen en zelfs overstijgen.

Aantoonbare kwaliteit

Met onze ISO kwaliteitsmanagement laten wij aan onze klanten en andere belanghebbenden zien, dat wij onze processen dusdanig beheersen dat wij stelselmatig en met een betrouwbaar proces producten en diensten kunnen leveren die aan de eisen van onze klanten voldoen.

Kostenbesparing

Wij verminderen met gestroomlijnde processen – waarin kwaliteit centraal staat – de kans op fouten. Tevens werken wij efficiënter. Wij bereiken meer, in minder tijd en met minder middelen.

Aanpassingsvermogen

De internationale norm maakt gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cyclus en risico gebaseerd denken omvat. Zo zijn wij continue scherp op risico’s em (verbeter)kansen. Tevens spelen wij optimaal in op veranderingen in onze organisatie en in de markt.